Personálna agentúra
BALAX group s.r.o.
pre váš Biznis

Poskytujeme poradenské a realizačné služby v oblasti
personalistiky vrátane služieb agentúry dočasného zamestnávania.
~ O NÁS

Personálna agentúra

BALAX group s.r.o. nadväzuje na pracovné skúsenosti od roku 1999. Poskytujeme poradenské a realizačné služby v oblasti personalistiky vrátane služieb agentúry dočasného zamestnávania. Na základe požiadaviek našich klientov dokážeme flexibilne reflektovať a tak správne
zaradiť zamestnanca do pracovného pomeru.

~  viac o nás ~

~ SLUŽBY

Balax group je personálna agentúra poskytujúca širokú škálu služieb v oblasti personálneho a pracovného trhu. Ich služby môžu zahŕňať

Nábor a výber

Pomáhajú spoločnostiam nájsť a vybrať vhodných kandidátov na voľné pracovné miesta podľa ich potrieb a požiadaviek.

Outplacement služby

Poskytujú pomoc pri prechode zamestnancov do nových pracovných pozícií alebo kariérnych zmien.

Poradenstvo a konzultácie

Poskytujú poradenstvo spoločnostiam v oblasti ľudských zdrojov, ako aj v oblasti manažmentu pracovného trhu.

Schopnostné testy a hodnotenia

Realizujú testy a hodnotenia schopností, kvalifikácií a
osobnosti uchádzačov a zamestnancov.

Tréning a rozvoj

Poskytujú tréningové programy a workshopy na rozvoj zručností a kompetencií zamestnancov.

Zmluvné zamestnanie

Ponúkajú zmluvné zamestnanie pre dočasné projekty alebo sezónne práce.

Administratívna podpora

Zabezpečujú administratívnu podporu v oblasti personálneho manažmentu, ako sú napríklad spracovanie platov, správa pracovných zmlúv a evidencia údajov o zamestnancoch.

Poradenstvo v oblasti právnych predpisov

Poskytujú poradenstvo týkajúce sa právnych predpisov v oblasti zamestnania a pracovného práva.
Obchodní partneri
0
Spolupráca
0
Hľadáme
0
~ hľadáme

Ponuky práce

Stavebné práce

Miesto výkonu práce: Viedeň, Graz

Elektroinštalačné práce

Miesto výkonu práce: Viedeň, Graz

Tesárské práce

Miesto výkonu práce: Viedeň, Graz

Práca v skladoch

Miesto výkonu práce: Viedeň, Graz

~ REFERENCIE

Čo hovoria naši klienti

Personálna agentúra BALAX group s.r.o. nadväzuje na pracovné skúsenosti od roku 1999. Poskytujeme poradenské a realizačné služby v oblasti personalistiky vrátane služieb agentúry dočasného zamestnávania. 

Menu

Naše služby

  • Nábor a výber
  • Outplacement služby
  • Poradenstvo a konzultácie
  • Schopnostné testy a hodnotenia
  • Tréning a rozvoj
  • Zmluvné zamestnanie
  • Administratívna podpora
  • Poradenstvo v oblasti právnych predpisov

Kontakt

BALAX group s.r.o.
Hurbanova 18
08501 Bardejov
+421940141303
balax@balax.sk

© 2024 – BALAX group s.r.o. | All rights reserved.